ΙΝΤΚΑ

ΙΝΤΚΑ WEEKLY

Πολύ ενδιαφέρον διάγραμμα με πρώτο ανοδικό στόχο το 0.90 που είναι κατάληξη 3 μπλε με ισότητα από τη μεγάλη κίνηση και 5 γαλάζιο από την κοντινότερη. Σε περίπτωση διάσπασης του 0.90 στο άμεσο μέλλον είναι πιθανο να δει τη κορυφή του 2009 στα 2 ευρώ περίπου.