ΙΝΛΟΤ

ΙΝΛΟΤ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

ΠΙΘΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Αν η μέτρηση είναι σωστή τότε έχει ήδη ξεκινήσει το ανοδικό με πιθανό πρώτο στόχο το 1.19, μετά το 1.30 και πιθανό τελικό τη ζώνη 1.50-1.55.