ΠΕΙΡ

 ΠΕΙΡ 60-ΛΕΠΤΟ

Ναι μεν είναι πιθανή η λήξη 5 εδώ αλλά δεν ταιριάζει το εσωτερικό. Δηλ Θεωρώ πιο πιθανό να κινηθεί ίσως και εντός της ημέρας προς το 2.80, να διορθώσει και μετά να πάει στο 2.95, παρά να έχει λήξει το 5 εδώ.
Δηλ. Θεωρώ ότι έχει ανοδικό υπόλοιπο λόγω μη κουμπώματος του εσωτερικού (καφέ)