ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Οι μετρήσεις σε κλεισίματα.
Στο χαμηλό των 0.296 ολοκληρώθηκε κύμα 4 μπλε και έκτοτε ξεκίνησε το 5 μπλε με πιθανούς στόχο 0.55. Πιθανή στάση στο 0.50-0.51.