ΜΙΓ

ΜΙΓ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Στόχοι:  0.076  0.059  0.032

Στα πρόσφατα χαμηλά έληξε 3, έκανε ένα  ατροφικό 4 με 23% του 3 και πάει για το 5.
Στόχοι τα προηγούμενα χαμηλά, το 0.059 και το 0.032 για λήξη 5 και για να πάρουμε επιτέλους ένα καλό αντιδραστικό ανοδικό Β.

ΙΚΤΙΝ

ΙΚΤΙΝ – επικαιρόποίηση με διάγραμμα

Όπως φαίνεται ο ΙΚΤΙΝ έχει και το 2.50 ως λήξη εσωτερικού 5 με αναλογία 161.8% του 1 αλλά και το 2.28 (πάντα σε κλεισίματα) με 5=1. Δείχνει εδώ πιθανότητα κορύφωσης δεδομένης και της διαφωνίας RSI.