ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ – ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ

Το ΥΓΕΙΑ ολοκλήρωσε 3 μεγάλο (μπλε) στα υψηλά και κάνει διόρθωση του κύματος αυτού με ΑΒΓ.
Ολο το διάγραμμα είναι μετρημένο σε κλεισίματα.
Το Γ δίνει στόχο στο 0.267 με ισότητα του Α, όπου είναι και ακριβώς το 50% της διόρθωσης του κύματος 3.
Αναμένω λοιπόν η μετοχή να κινηθεί προς σ’αυτό το σημείο της πράσινης οριζόντιας γραμμής και κατόπιν να ξεκινήσει το 5 ανοδικό με λήξη στη ζώνη που ορίζεται από τις 2 μπλε οριζ. γραμμές και στο επίπεδο των 0.50-0.52.
Μάλιστα στο επίπεδο των 0.52 μονάδων αντιστοιχεί και το 61.8% του συνολικού καθοδικού, όπως φαίνεται από το μεγάλο καφέ φίμπο αριστερά.
Εκεί σε αυτό το σημείο αναμένω μακροχρόνια συσσώρευση προκειμένου να φτιάξει το χαρούλι της μεγάλης πλέον κούπας!