ΜΙΓ

ΜΙΓ 60-ΛΕΠΤΟ

ΣΤΟΧΟΙ 0.092 & 0.086

Η ΜΙΓ ολοκλήρωσε 5κυματικό με το 3=423% του 1 και το 5=261.8% του 1.
Οφείλει να διορθώσει ΟΛΗ ΤΗ ΚΙΝΗΣΗ από τα χαμηλά τουλάχιστον κατά 38.2% στο 0.092.
Αν όμως αυτό που έχει κάνει είναι το 1-2 του ανοδικού πιο φυσιολογικό σημείο διόρθωσης είναι το 61.8% (πράσινο φίμπο) στο 0.086.

Σημείωση

Βέβαια αντίθετα το ημερήσιο προδιαθέτει αρνητικά για ΑΒΓ με το Γ να είναι μόλις 61.8% του Α, (οπτικά σαν και αυτά που έκανε στις προηγούμενες ανοδικές διορθώσεις) ή αλλιώς να κάνει το 1-2 του (1)-(2) αλλά είδωμεν. Το 60 λεπτο φαίνεται να έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα.