ΓΔ, ΔΤΡ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΓΔ ΚΑΙ ΔΤΡ.

Στην κίνηση από τα υψηλά στο 859.78 ΓΔ και 1146.11 ΔΤΡ ο ΓΔ  έκανε χαμηλό 725.03 και ο ΔΤΡ 703.30.
Ετσι λοιπόν μία διαφορά σε ΓΔ της τάξης των 134.75  μονάδων ο ΔΤΡ απώλεσε 443 μονάδες!
Με βάση αυτή τη παρατήρηση και με το δεδομένο ό,τι οι 2 αναρτήσεις για ΓΔ και ΔΤΡ δίνουν συγκεκριμένους στόχους μπορούμε κάθε φορά να παρατηρούμε εάν διατηρούν αυτή τη σχέση 1/3.29 στη μεταβολή μεταξύ τους. Αυτό αποτελεί βέβαια μια απλή (και μη τεχνική) στατιστική παρατήρηση την οποία προσωπικά τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική.