ΙΚΤΙΝ

ΙΚΤΙΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Εκτιμώμενος πιθανός Στόχος: 1.58-1.60 / 1.80

Εξαιρετικό και απόλυτα τεχνικό διάγραμμα, μετρημένο σε κλεισίματα.
Η μετοχή έληξε 3 με αναλογία 261.8% του 1 διόρθωσε μέχρι λίγο πιο πάνω από το 38.2% και ξεκίνησε για το 1-2 της επόμενης κίνησης ενώ τώρα δείχνει να είναι στο 3 ανοδικό του εξωτερικού 5.
Αυτή η λήξη 5 μπορεί να συμβεί είτε στο 1.58 με 161.8% του 1, είτε πιθανά στο 1.80 που πέρα από σημείο λήξης 5 με 261.8% αναλογία είναι και μακροχρόνιο σημείο κορυφής για τη μετοχή. Απομένει να δούμε πως θα δεθεί ο στόχος με την εσωτερική αναλογία του 5.