ΓΔ

ΓΔ ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΟ-ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Βραχυπρόθεσμος στόχος 1ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ 712-714 μονάδες.

Βραχυπρόθεσμος στόχος 2ου ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1ος 719  2ος 688 μονάδες.

Και στα 2 σενάρια πιθανόν – αλλά όχι σίγουρα να προηγηθεί μια άμεση και σύντομη αντίδραση έως το 758-759 πριν συνεχίσει το καθοδικό.

Ο ΓΔ στο υψηλό των 770.10 μονάδων ολοκλήρωσε ένα ΑΒΓ 3άρι ή ένα 5κυματικό (μετριέται και με τους 2 τρόπους) (πράσινο Α ή 4 ανάλογα με το σενάριο) διορθώνοντας το μπλε κύμα 3 (ή C) ακριβώς κατά 38.2% (πράσινο φίμπο).
Μετρώντας όλη τη διορθωτική καθ. κίνηση βλέπουμε ό,τι δεν έφτασε στο σημείο της  αναλογίας 261.8% του 1 στο στόχο, δηλ στο 712. Θεωρώ αυτή τη περιοχή σαν μαγνήτη και πιστεύω ό,τι είναι αρκετά πιθανό να την επισκευτεί.

1ο ΣΕΝΑΡΙΟ

Το Α πράσινο που κάναμε, το Β πράσινο που παίζει τώρα και αναμένουμε να λήξει στις 712 μονάδες και το C το οποίο θα ακολουθήσει μετα το πέρας του Β είναι κομμάτι διορθωτικού του 3 ή C μπλε δηλ ουσιαστικά είναι ένα παρατεταμένο χρονικά κύμα 4. Μετά το πέρας του πιθανόν να κινηθούμε για το καθοδικό 5, με ΌΛΗ τη κίνηση από το υψηλό των 859.78 να είναι ένα μεγάλο Α με 5-κυματική δομή. Οπότε θα αναμένουμε ένα μεγάλο Β αντίδρασης και ένα C ενδεχομένως ξανά 5κυματικό προς τα κάτω.

Με το πράσινο φίμπο που εφάπτεται του Α πράσινου μετράμε το Α και βλέπουμε ό,τι δίνει πιθανό στόχο για το Β τις 714 με 123.6%. Με βάση τη θεωρία αυτό είναι απόλυτα δυνατό και δένει και με την εξωτερική αναλογία του 712 που έχουμε από το μπλε φίμπο.

Σε αντιπαράσταση με τον ΓΔ, ο στόχος των 712-714 μονάδων αντιστοιχεί με τον πρώτο στόχο που δόθηκε στον ΔΤΡ αυτόν των 628-630 μονάδων. Χρονικά συμπίπτει η εκτίμηση λήξης του Β πράσινου περίπου στις 10/11/2017.

2ο ΣΕΝΑΡΙΟ

Το 4 ολοκληρώθηκε στο πρόσφατο υψηλό σαν 3αρι ΑΒΓ και πάμε για το τελικό 5 ενός μεγάλου Α από τα υψηλά των 859.78 μονάδων. Σε αυτή τη περίπτωση ο στόχος αντί για το 712-714 της 1ης θεώρησης είναι το 719 με 5=1 ή το 688 με 5=161.8% του 1.
Μετά το πέρας του 5 καθοδικού αναμένεται κύμα Β μεγάλο ανοδικό με διάρθρωση τριαριών και τέλος το τελικό καθοδικό C το οποίο θα ολοκληρώνει την διόρθωση από τα υψηλά και θα σημάνει το ξεκίνημα νέας ανοδικής κίνησης.

Σε περίπτωση που ακολουθηθεί το σενάριο της παρούσας θεώρησης, επειδή μιλάμε για μια διαφορά 82 μονάδων ΓΔ από το υψηλό των 770 για να φτάσουμε στον δεύτερο στόχο των 688 η αντιστοιχία σε ΔΤΡ θα είναι ακριβώς η ζώνη που αναμένουμε σαν λήξη του 5 του, δηλ αυτή των 470-490 μονάδων ΔΤΡ.

Το σενάριο αυτής της θεώρησης χρονικά ενδέχεται να ολοκληρωθεί εντός 3ων μηνών από τώρα δηλ θα σημάνει πολύ μεγαλύτερη ταλαιπωρία από το 1ο.

Συμπέρασμα. Mε βάση και τα 2 σενάρια αναμένονται νέα χαμηλά. Το εάν – μετά το ξεκίνημα το καθοδικού – θα σταθεί στο 712-714 ή στο 719 θα ενισχύσει το αντίστοιχο σενάριο.
Η ουσία είναι ό,τι ανεξάρτητα από τα σενάρια τα σημεία: 719, 712-714 και 688 είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΑ για την προσεχή πορεία του ΓΔ.

Posted in ΓΔ Tagged