ΠΑΠ

ΠΑΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Στα προηγούμενα υψηλά σταματησε στο 38.2% του όλου πτωτικού κάνοντας λήξη 3 εξωτερικού και 5 εσωτερικού περικεκομένου. Εκτοτε διόρθωσε το κύμα 3 μπλε κατά 61.8% (πράσινο φίμπο) κάνοντας έτσι το 4 μπλε και ε΄χοντας μπει για 2 ημέρες μέσα στο 1 μπλε χωρίς όμως να κλείσει μέσα σε αυτό.

Πολύ πιθανόν είναι η διόρθωση να ολοκληρώθηκε εδώ (στο 0.206 που είδε) και να ξεκινάει το κύμα 5 μπλε εξωτερικό με πιθανή λήξη τα προηγ υψηλά (0.34) με 5=1 ή το 0.424 με 5=161.8% του 1 ή ακόμη και το 0.56 με 5=261.8% του 1.

Επειδή το να τελείωσε το 5 καφέ στα υψηλά με αυτή την ελάχιστη αναλογία και τον περίεργο σχηματισμό είναι αμφίβολο, υποχρεούμαι να δώσω και ένα ακόμη σενάριο όπου το 5 καφέ δεν εχει τελειώσει και από τη στιγμή που το 3καφέ=100% του 1 καφέ σημαίνει ό,τι σε αυτη την περίπτωση η λήξη του 5 καφέ θα είναι στο 0.40. το συγκεκριμένο σημείο συμφωνεί ως λήξη 3 μπλε εξωτερικού με 261.8% του 1 σε διάγραμμα με κλεισίματα.