ΓΔ

ΓΔ 60-ΛΕΠΤΟ.

Στόχος: 777 είτε απευθείας, είτε αφού πρώτα δούμε το 740.57 

Οπως είναι γνωστό ο ΓΔ ολοκλήρωσε το καθοδικό C με εσωτερικό 5κυματικό και με το C=223.6% του Α, μία σπάνια αλλά υπαρκτή αναλογία που αναφέρεται και στη θεωρία.
Ξεκίνησε το 1 της νέας κίνησης ((1) μπλε) με ένα 5κυματικό και ένα νέο 1-2 (του 3) δηλ της επόμενης κίνησης  και είμαστε στη φάση 2 του 1 του 3 το οποίο κανονικά θα πρέπει να σταματήσει  είτε εδώ είτε στο 740.57 κατ’ελάχιστο. Ανοδικός στόχος είναι το 777 όπου βρίσκεται η ισότητα του εξωτερικού μπλε 3 και πιθανότατα Δευτέρα-Τρίτη να αναμετρηθεί και με τη γραμμή τάσης (καφέ) που τείνει και αυτή στο ίδιο σημείο το διήμερο.

Συμπέρασμα.
Είτε φεύγουμε πάνω μέχρι το 777 από εδώ που είμαστε, είτε πραγματοποιείται προσέγγιση των αμέσως προηγ. χαμηλών στο 740.57 και από εκεί πάμε στο 777.

Posted in ΓΔ Tagged