ΠΕΙΡ

ΠΕΙΡ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

ΤΕΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Στο σημερινό χαμηλό έληξε το 5 εσωτερικό  (καφε φιμπο) με ισότητα του 1 και παράλληλα κούμπωσε και το 3 εξωτερικό (μπλε φίμπο) ακριβώς στο ίδιο σημείο δίνοντας λήξη 3 ή Γ εξωτερικό με αναλογία 423%. Ολες οι μετρήσεις σε κλεισίματα.