ΓΔ

ΓΔ 10-ΛΕΠΤΟ

Ενώ διέσπασε τη καθοδική γραμμή τάσης, ο ΓΔ παραμένει εντός του πράσινου καθ. καναλιού και αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν θα το διασπάσει ανοδικά ή όχι. Ο ΓΔ χθες ολοκλήρωσε ένα 5κυματικό το οποίο και αναμένω να διορθώσει σήμερα. Δεδομένου ό,τι τα περισσότερα χαρτιά σε ημερήσιο παραμένουν εντός του μεγάλου καθ. καναλιού τους π.χ. ΙΝΤΚΑ, θεωρώ ό,τι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη πιθανότητα η αντίδραση είτε να έχει τελειώσει και να συνεχίσουμε νότια ενδεχομένως εντός του πράσινου καναλιού, είτε απλά να διορθώσουμε κάνοντας το Β και δίνοντας άλλο ένα Γ προς τα πάνω. Επιπλέον οι τράπεζες παρόλη τη δυναμική σε ποσοστά αντίδρασης δεν δείχνουν ακόμη να διορθώνουν τη συνολική τους καθοδική κίνηση αλλά μόνο ένα κομμάτι της, δείχνοντας προς το παρόν ό,τι υπάρχει περίπτωση το καθοδικό τους να μην έχει λήξει. Για παράδειγμα η ΕΤΕ σε 60-λεπτο έκανε ένα πλήρες 5κυματικό με 5=61.8% του 1 αντιδρώντας μόλις μέχρι το 61.8% του τελευταίου καθ. κομματιού, κάνοντας και ένα κλείσιμο αρκετά κάτω από τα υψηλά της.

Σε πρώτη φάση αναμένω μία διόρθωση είτε έως το 38.2% είτε πιο πιθανά έως το 61.8% του ανοδικού (στο 61.8% κλείνουν ακι τα χθεσινά γκαπ τους οι τράπεζες) και εκεί θα δείξουν τα χαρτιά και οι δείκτες τις προθέσεις τους. Δηλ αν το ανοδικό που έγινε είναι 1-2 νέας ανοδ. κίνησης ή αν θα κινηθούμε σε νεότερα χαμηλά.

Posted in ΓΔ Tagged