ΕΥΡΩΒ

ΕΥΡΩΒ ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ

1η ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΣ 1.30

Η ΕΥΡΩΒ στα υψηλα ολοκλήρωσε ένα 3 με 161.8% του 1 και διόρθωσε μέχρι το 61.8% του 3 (πρασ.φίμπο) σταματώντας ακριβώς στο 1 μπλε, όπου αν και μπήκε λίγο μέσα δεν έκλεισε ποτέ μέσα σε αυτό!
Η τελειότητα και η ακρίβεια στη κίνηση είναι εκπληκτική και κάνει το διάγραμμα που δημιούργησε η πορεία της αληθινή ζωγραφιά.
Αυτό μας δίνει ελπίδες να έχει ολοκληρωθεί το διορθωτικό με C=161.8% του A και να φτιάχνει τώρα το 1 με εκρεμότητα το 2 της νέα κίνησης.
Στόχος της νέας αυτής κίνησης όταν αυτή θα ολοκληρωθεί είναι είτε τα προηγ. υψηλά στο 1.04 με 5=100% του 1, είτε ακόμη πιο πιθανά το 1.28 με 161.8% του 1.
Παρατηρούμε ό,τι 2 μόλις σεντς πάνω από το 1.28, δηλ στο 1.30 είναι τόσο το κλείσιμο του παλιού γκαπ, όσο και η ισότητα (φίμπο φούξια) της πρώτης ανοδικής κίνησης!
Δηλ. στο 1.30 κουμπώνουν οι 2 βασικές εξωτερικές αναλογίες και μαζί κλείνει και το γκαπ.

2η ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΣ 1.30 (ΙΔΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ)

Η ΕΥΡΩΒ στα υψηλα ολοκλήρωσε ένα 5 με 261.8% του 1 και διόρθωσε μέχρι το 50% όλης της κίνησης από την αφετηρία του μπλε φίμπο (αριστ.πρασ.φίμπο).

Αυτό μας δίνει ελπίδες να έχει ολοκληρωθεί το διορθωτικό με C=161.8% του A και να φτιάχνει τώρα το 1 με εκρεμότητα το 2 της νέα κίνησης.

Στόχος της νέας αυτής κίνησης όταν αυτή θα ολοκληρωθεί είναι το 1.30 με 100% του 1.

Το 1.30 είναι τόσο το κλείσιμο του παλιού γκαπ, όσο και η ισότητα (φίμπο φούξια) της πρώτης ανοδικής κίνησης!

Δηλ. στο 1.30 κουμπώνουν οι 2 βασικές εξωτερικές αναλογίες και μαζί κλείνει και το γκαπ.

Οπως και στον ΔΤΡ έτσι κι εδώ, το ό,τι το 3 της εξωτερικής δίνει τον ίδιο στόχο με το 3 της εσωτερικής σημαίνει 2 τινά. Πρώτον ό,τι η όλη άνοδος είναι ΑΒΓ με το ΒΓ να εμπεριέχει ένα ακόμα Α’Β’Γ’ ή δεύτερον ό,τι το 3 του εσωτερικού θα δώσει 4 και 5 στο ίδιο υψηλο για να κλείσει και αυτό τη 5κυματική αναλογία.

ΤΟ 1.30 ΤΟΝ ΘΕΩΡΩ ΣΤΟΧΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ 100% ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ.