ΓΔ

ΓΔ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ. της περασμένης Πέμπτης.

Θεωρώ σημείο κλειδί το 785+ το οποίο πιστεύω θα το δούμε και εκεί θα κριθεί η πορεία. Στο διάγραμμα απεικονίζω μόνο τη περίπτωση του πτωτικού σεναρίου την οποία και θεωρώ πιο πιθανή. Αναμένω δηλ τη κορύφωση του 4 στο 785 και μετά ένα 5άρι που θα μας πάει στο 713 με 161.8% του εσωτ. 1 για να δέσει και με το εξωτερικό Γ με 261.8% του Α.
θεωρώ επίσης ό,τι στο 713 θα έχουμε και τη λήξη της συνολικής καθοδικής διόρθωσης από τα υψηλά και απο εκεί θα κινηθούμε για νεότερα υψηλά πλέον.

Εάν σταματήσουμε οπουδήποτε κάτω από το 785, το πιο πιθανό ως άμεσος στόχος θα είναι να πάμε στο 732.

Posted in ΓΔ Tagged