ΧΑΚΟΡ

ΧΑΚΟΡ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΗΞΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Η ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΠΙΘΑΝΑ ΑΠΙΠΕΔΑ ΚΟΡΥΦΩΣΗΣ:  1.11 H 1.34

Η μετοχή φαίνεται να έκανε από τα απόλυτα χαμηλά μια ιδιαίτερα έντονη ανοδική κίνηση 5απλασιάζοντας τη τιμή της!

Η μέτρηση φαίνεται με τα μπλε φίμπο. Θεωρώ ό,τι είμαστε σε 5 με 2 πιθανά σημεία κορύφωσης όπου στο πρώτο, το κοντινό κλειδώνει η εξωτερική με την εσωτερική μέτρηση. Εσωτερική μέτρηση μαζί με τα φίμπο παραθέτω μόνο στο τρέχον 5 για λόγους ευκρίνειας.
Το τρέχον 5 μπορεί να λήξει στο 1.11 με εξωτερική αναλογία 161.8% του1 (μπλε φίμπο) και εσωτερική πάλι 161.8% του 1 (καφέ φίμπο)
Η δεύτερη περίπτωση είναι να δημιουργήσει εντός του 5 έναν πιο σύνθετο σχηματισμό και να λήξει στο 1.34-1.35 με εξωτερική αναλογία 261.8% του 1.
Μεγάλη σημασία έχει η τυχόν διάσπαση του 1.11-1.12 γιατι θα μας επιτρέψει να μετρήσουμε την εξέλιξη του εσωτερικού, το οποίο σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να δημιουργήσει αναλογία κλειδώματος στο στόχο.
Πάντως εδώ στο 1.11-1.12 μεγάλη προσοχή ! 

ΓΔ

ΓΔ 10-ΛΕΠΤΟ

Ενώ διέσπασε τη καθοδική γραμμή τάσης, ο ΓΔ παραμένει εντός του πράσινου καθ. καναλιού και αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν θα το διασπάσει ανοδικά ή όχι. Ο ΓΔ χθες ολοκλήρωσε ένα 5κυματικό το οποίο και αναμένω να διορθώσει σήμερα. Δεδομένου ό,τι τα περισσότερα χαρτιά σε ημερήσιο παραμένουν εντός του μεγάλου καθ. καναλιού τους π.χ. ΙΝΤΚΑ, θεωρώ ό,τι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη πιθανότητα η αντίδραση είτε να έχει τελειώσει και να συνεχίσουμε νότια ενδεχομένως εντός του πράσινου καναλιού, είτε απλά να διορθώσουμε κάνοντας το Β και δίνοντας άλλο ένα Γ προς τα πάνω. Επιπλέον οι τράπεζες παρόλη τη δυναμική σε ποσοστά αντίδρασης δεν δείχνουν ακόμη να διορθώνουν τη συνολική τους καθοδική κίνηση αλλά μόνο ένα κομμάτι της, δείχνοντας προς το παρόν ό,τι υπάρχει περίπτωση το καθοδικό τους να μην έχει λήξει. Για παράδειγμα η ΕΤΕ σε 60-λεπτο έκανε ένα πλήρες 5κυματικό με 5=61.8% του 1 αντιδρώντας μόλις μέχρι το 61.8% του τελευταίου καθ. κομματιού, κάνοντας και ένα κλείσιμο αρκετά κάτω από τα υψηλά της.

Σε πρώτη φάση αναμένω μία διόρθωση είτε έως το 38.2% είτε πιο πιθανά έως το 61.8% του ανοδικού (στο 61.8% κλείνουν ακι τα χθεσινά γκαπ τους οι τράπεζες) και εκεί θα δείξουν τα χαρτιά και οι δείκτες τις προθέσεις τους. Δηλ αν το ανοδικό που έγινε είναι 1-2 νέας ανοδ. κίνησης ή αν θα κινηθούμε σε νεότερα χαμηλά.

Posted in ΓΔ Tagged