ΠΕΙΡ

ΠΕΙΡ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

ΤΕΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Στο σημερινό χαμηλό έληξε το 5 εσωτερικό  (καφε φιμπο) με ισότητα του 1 και παράλληλα κούμπωσε και το 3 εξωτερικό (μπλε φίμπο) ακριβώς στο ίδιο σημείο δίνοντας λήξη 3 ή Γ εξωτερικό με αναλογία 423%. Ολες οι μετρήσεις σε κλεισίματα.

ΙΝΤΚΑ

ΙΝΤΚΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

ΣΤΟΧΟΙ 0.44

Ολες οι μετρήσεις είναι σε κλεισίματα.Στα υψηλά των 0.708 έληξε 5 κυματικό με το 5=261.8% του 1. Αυτή τη στιγμή διορθώνει ΟΛΗ ΤΗ ΚΙΝΗΣΗ βρισκόμενη εντός καθοδικού καναλιού ιδιαίτερα μεγάλης κλίσης. Διάσπαση του 0.524 θα σημάνει κίνηση στην επόμενη αναλογία στο c=261.8% του Α στο 0.44 όπου δίνει 161.8% κουμπώνοντας και το εσωτερικό. Στο ίδιο σημείο βρίσκεται και το 61.8 της συνολική διόρθωσης (πράσινο φίμπο).  Ενδιάμεσος σταθμός το 0.49+ όπου ίσως δούμε μικρή αντίδραση.
Η όλη εικόνα δείχνει ό,τι μετά το πέρας της διόρθωσης στο 61.8% του όλου ανοδικού στο 0.44 είναι πού πιθανό να ξεκινήσει το νέο ανοδικό με αρκετά μεγάλους στόχους.Οπως φαίνεται στο δεύτερο διάγραμμα, μεταφερόμενο το πράσινο φίμπο στο σημείο που αναμένουμε να λήξη η τρέχουσα διόρθωση σηλ στο 0.44 αυτό με ισότητα δίνει τα προηγ. τοπικά υψηλά στη περιοχή του 0.87 που σημαίνει 100% κέρδος (Χ2)

ΓΔ

ΓΔ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΟΔΙΚΟΥ

Ολες οι μετρήσεις σε κλεισίματα.
Το μπλε φίμπο μετράει το εξωτερικό κύμα το οποίο με 161.8% έδωσε λήξη 3 στα υψηλά.
Το γαλάζιο φίμπο μετράει όλο το μπλε 3 και έδωσε λήξη 3 με 161.8% στα υψηλά
Το φούξια φίμπο μετράει το 3 γαλάζιο του 3 μπλε και έδωσε λήξη 5 στα ίδια υψηλά
Αρα λοιπόν έχουμε τελειώσει το 3 γαλάζιο, κάνουμε το 4 του γαλάζιου διορθώνοντας τη κίνηση που ορίζει το πράσινο φίμπο.
Το 50% αυτού του φίμπο είναι στο 732 και το 61.8% στο 703.
Το παρόν διάγραμμα δίνει ως τα 2 παραπάνω νούμερα ως τα πιθανότερα για τη λήξη της διόρθωσης.

Posted in ΓΔ Tagged